id (int) isa (int) published (enum) title (text) intro (text) body (text) parent_id (int) ordering (int)
1 26 TRUE bankové pobočky 0 0
2 26 TRUE administratívne budovy 0 0
3 26 TRUE športové areály a bazény 0 0
4 26 TRUE priemyselné stavby 0 0
5 26 TRUE rekreačné a reštauračné zariadenia 0 0
6 26 TRUE rodinné domy 0 0
7 26 TRUE infrastruktúra 0 0
8 26 TRUE developérske projekty 0 0
9 26 FALSE terénne a parkové úpravy 0 0
10 26 TRUE realizácia stavieb SLOVNAFT 0 0
11 26 TRUE aktuálne projekty 0 0
12 26 TRUE Istrobanka, pobočka Dunajská Streda - interiérové úpravy 1 0
13 26 TRUE Prestavba pobočky OTP Banky, Bratislava - Metropol 1 0
14 26 TRUE Prestavba pobočky OTP Banky – Malacky 1 0
15 26 TRUE Administratívna budova, Bratislava 2 0
16 26 TRUE Poľná ulica, Sasinková ulica 2 0
17 26 TRUE Administratívna budova a výrobná hala, MOL-GLASS DS, s.r.o. 2 0
18 26 TRUE Portugalská ambasáda - Bratislava 2 0
19 26 TRUE Polyfunkčná budova - Mickiewiczova ul., Bratislava 2 0
20 26 TRUE Objekt obchodov a služieb - Dunajská Streda 2 0
21 26 TRUE Administratívna budova - Čiližská Radvaň 2 0
22 26 TRUE bazénový komplex, Veľký Meder -2. etapa 3 2
23 26 TRUE ARENA - squash, bowling, fitness, reštaurácia, Dunajská Streda 3 1
24 26 TRUE Rekonštrukcia kúpaliska vo Veľkom Mederi - 3.etapa 3 3
25 26 TRUE Obilné silá, skladovacie haly, Čiližská Radvaň 4 0
26 26 TRUE Autosalon PEUGEOT, Dunajská Streda 4 0
27 26 TRUE JK Gabčíkovo, s.r.o. - Sklad a sušenie obilia 4 x Silá 4 0
28 26 TRUE Penzion - reštaurácia, rekonštrukcia, Dunajská Streda 5 0
29 26 TRUE Novostavba kultúrny dom, Veľký Meder 5 0
30 26 TRUE Penzión Kováčov 5 0
31 26 TRUE Penzión Štúrovo 5 0
32 26 TRUE Rodinné domy 6 0
33 26 TRUE Infraštruktúra Lehnice Názov stavby : Budovanie a rekonštrukcia infraštruktúry cestovného ruchu v areáli Športovo – rekreačného zariadenia v obci Lehnice Rok : 2006 - 2007 Lokalita : Lehnice Popis : Rekonštrukcia 2 km existujúcich obslužných komunikácií, chodníkov a spevnených plôch v areáli Odborného ústavu v Lehniciach a vybudovanie 4 km nových prístupových a obslužných komunikácií a 130. parkovacích plôch s odlučovačom ropných látok pre športovo – rekreačné zariadenie s doplnením areálového osvetlenia, drobnej architektúry, sadovými a terénnymi úpravami Názov stavby : Budovanie a rekonštrukcia infraštruktúry cestovného ruchu v areáli Športovo – rekreačného zariadenia v obci Lehnice Rok : 2006 - 2007 Lokalita : Lehnice Popis : Rekonštrukcia 2 km existujúcich obslužných komunikácií, chodníkov a spevnených plôch v areáli Odborného ústavu v Lehniciach a vybudovanie 4 km nových prístupových a obslužných komunikácií a 130. parkovacích plôch s odlučovačom ropných látok pre športovo – rekreačné zariadenie s doplnením areálového osvetlenia, drobnej architektúry, sadovými a terénnymi úpravami 7 0
34 26 TRUE Infraštruktúra Kútniky Názov stavby : Výstavba technickej infraštruktúry pre 81 rodinných domov v Kútnikoch Rok : 2006 Lokalita : Kútniky Popis : Vybudovanie príjazdovej komunikácie, spevnených plôch, STL plynovodu, vodovodu a kanalizácie pre 81 rodinných domov Názov stavby : Výstavba technickej infraštruktúry pre 81 rodinných domov v Kútnikoch Rok : 2006 Lokalita : Kútniky Popis : Vybudovanie príjazdovej komunikácie, spevnených plôch, STL plynovodu, vodovodu a kanalizácie pre 81 rodinných domov 7 0
35 26 TRUE Veľký Meder - vizualizácia Názov stavby : Polyfunkčný objekt Rok : 2008 - 2009 Lokalita : Veľký Meder Popis : Vytvorenie 24 bytových a 5 predajných jednotiek, 3. nadzemných a 16 podzemných garážových státí Názov stavby : Polyfunkčný objekt Rok : 2008 - 2009 Lokalita : Veľký Meder Popis : Vytvorenie 24 bytových a 5 predajných jednotiek, 3. nadzemných a 16 podzemných garážových státí 8 0
36 26 TRUE Realizácia stavieb SLOVNAFT, a.s. Rekonštrukcia centrálnych laboratórií Rekonštrukcia budovy SO 1407 pre Petrochémiu Terminál odpadov blok 92 Servisný výťah Rozvod požiarnej vody tl. MPa 1,6 Integrovaný bezpečnostný systém – realizácia stavby Terminál odpadov na bl. 92 – Čistiaca stanica rúrkových zväzkov výmenníkov Rekonštrukcia podkrovia APOLLO KLUB a SO 0408 – Fajčiarska miestnosť v AB I Jedáleň – dodávka na kľúč Chemická úpravovňa vody CHUV II/III BIO Stage project for WWTU at block 126 Rekonštrukcia centrálnych laboratórií Rekonštrukcia budovy SO 1407 pre Petrochémiu Terminál odpadov blok 92 Servisný výťah Rozvod požiarnej vody tl. MPa 1,6 Integrovaný bezpečnostný systém – realizácia stavby Terminál odpadov na bl. 92 – Čistiaca stanica rúrkových zväzkov výmenníkov Rekonštrukcia podkrovia APOLLO KLUB a SO 0408 – Fajčiarska miestnosť v AB I Jedáleň – dodávka na kľúč Chemická úpravovňa vody CHUV II/III BIO Stage project for WWTU at block 126 10 0
37 26 TRUE Rekonštrukcia objektov ZŠ B. Bartóka s VJM vo Veľkom Mederi 2 0
38 26 TRUE Prestavba pobočky OTP Banky – Senec 1 0
39 26 TRUE Prestavba pobočky OTP Banky – Galanta 1 0
41 26 TRUE Skvalitnenie zdravotníckej starostlivosti v objektoch VITALITA n.o. LEHNICE 2 0
42 26 TRUE Výrobná a opravárenská hala so zázemiami – KRANZ, Šamorín 4 0
43 26 TRUE Administratívna budova a výrobná hala – MOL – GLASS DS, s.r.o. 4 0
44 26 TRUE Chemická úprava vody, Bratislava 4 0
45 26 TRUE Polyfunkčný objekt Veľký Meder Názov stavby : Polyfunkčný objekt Rok : 2008 - 2009 Lokalita : Veľký Meder Popis : Vytvorenie 24 bytových a 5 predajných jednotiek, 3. nadzemných a 16 podzemných garážových státí Názov stavby : Polyfunkčný objekt Rok : 2008 - 2009 Lokalita : Veľký Meder Popis : Vytvorenie 24 bytových a 5 predajných jednotiek, 3. nadzemných a 16 podzemných garážových státí 11 0
46 26 TRUE Obytný súbor Vlkovka V. – Záhorská Bystrica Názov stavby : Obytný súbor Vlkovka V. – Záhorská Bystrica Rok : 2008 - 2009 Lokalita : Záhorská Bystrica Popis : Výstavba 42 átriových domov, inžinierskych sietí, prístupových komunikácií a ďalších samostatných stavebných objektov Názov stavby : Obytný súbor Vlkovka V. – Záhorská Bystrica Rok : 2008 - 2009 Lokalita : Záhorská Bystrica Popis : Výstavba 42 átriových domov, inžinierskych sietí, prístupových komunikácií a ďalších samostatných stavebných objektov 11 0