Kontakty
kep
Sídlo Priemyslelná ulica 5296/2A
929 01 Dunajská Streda
Telefón031/552 87 45
Fax 031/552 87 45
E-mail office@eurostav-ds.sk
Web http://www.eurostav-ds.sk
 
IČO   36 223 531
IČO DPH SK 2020196233

Účtáreň - 031/551 15 62

Projektmanager
- Ing. Csobó Štefan
- 0905/207 154

Vedúci dopravy
– Molnárová Alžbeta
– 0905/977 042
– 031/551 15 63

Vedúci výroby betónu a betónových tvárnic
– Mayer Jozef
– 0905/207 277

Objednávanie transportného betónu a betónových tvárnic
- Rásó Éva
- 031/551 15 63
- 0918/631 833

Učtáreň
- 031/551 15 62

Kontakty pre realizáciu stavieb :

Región Dunajská Streda a okolie
Stavbyvedúci
– Ing. Oravecz Peter
– 0905/580 929

Región Bratislava
Stavbyvedúci
- Lelkes Juraj
– 0905/502 377
Projektový manažér
– Ing. Štefan Csobó
– 0905/207 154

mapa