Kariéra
kep

Stabilný príjem uchádzačov do nasledovných funkcií:

STAVBYVEDÚCI

Pracovná náplň:

 • riadenie a realizácia stavieb
 • koordinácia prác
 • komunikácia so subdodávateľmi a investormi
 • tvorba harmonogramu postupu prác
  Požiadavky :
 • úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo vysokoškolské vzdelanie – stavebného zamerania
 • dobré organizačné schopnosti, samostatnosť, komunikatívnosť
 • prax v odbore

ROZPOČTÁR

Pracovná náplň:

 • zaistenie projektovej dokumentácie, potrebných povolení
 • vypracovávanie cenových ponúk
 • komunikácia s projektantmi, zákazníkmi, spolupráca s miestnymi úradmi
  Požiadavky :
 • úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo vysokoškolské vzdelanie – stavebného zamerania
 • ovládanie programu Cenkros
 • všeobecný prehľad v stavebníctve, znalosť príslušných predpisov
 • prax v odbore

MURÁR

Pracovná náplň:

 • murárske práce
 • manipulácia so stavebnými hmotami
 • obsluha zverených strojov a nástrojov, ich bežná údržba
  Požiadavky :
 • vyučený v odbore
 • prax v odbore

POMOCNÝ PRACOVNÍK

Pracovná náplň:

 • prípravné práce
 • pomocné stavebné práce
 • manipulácia so stavebnými hmotami
 • obsluha zverených strojov a nástrojov, ich bežná údržba
  Požiadavky :
 • prax v stavebníctve

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA

Pracovná náplň:

 • aktívne vyhľadávanie a oslovovanie potenciálnych zákazníkov v oblasti predaja betónových tvárnic
 • udržiavanie kontaktu so zákazníkmi
 • vedenie obchodných rokovaní
 • uzatváranie obchodných zmlúv
 • zodpovednosť za dosiahnutie stanovených plánov
 • propagácia produktov - betónových tvárnic, analýza výsledkov predaja
  Požiadavky :
 • ovládanie štandardov komunikácie, spoločenského správania sa
 • príjemné vystupovanie, komunikatívnosť
 • vysoké pracovné nasadenie, obchodné zručnosti, samostatnosť, flexibilita

VEDÚCI VÝROBY

Pracovná náplň:

 • zodpovednosť za riadenie výroby betónových tvárnic
 • plnenie výrobného plánu, kvality a včasnosti dodávok
 • usmerňovanie a kontrola podriadených pracovníkov
 • riešenie operatívnych problémov
 • zvyšovanie produktivity, znižovanie nákladov
 • dodržiavanie technologických postupov
  Požiadavky :
 • skúsenosť s riadením výroby, s vedením pracovného tímu
 • vynikajúce koordinačné schopnosti
 • flexibilita, pracovná samostatnosť
 • technické myslenie

PROJEKTMANAGER

Pracovná náplň:

 • Pracovná náplň: zaistenie projektovej dokumentácie, stavebných povolení, príp. iných právnych rozhodnutí
 • komunikácia s projektantmi, zákazníkmi, spolupráca s miestnymi úradmi
 • vypracovávanie cenových ponúk
 • návrhy rozpočtu finančných, časových a ľudských zdrojov
 • koordinácia subdodávateľov, zabezpečenie plynulého priebehu realizácie projektov
 • zodpovednosť za dodržiavanie stanovených termínov
 • aktívna spolupráca s ostatnými úsekmi spoločnosti
  Požiadavky :
 • všeobecný prehľad v stavebníctve, znalosť príslušných právnych predpisov
 • dobré organizačné schopnosti, samostatnosť, komunikatívnosť
 • prax v odbore