infrastruktúra
kep

Infraštruktúra Lehnice

Názov stavby : Budovanie a rekonštrukcia infraštruktúry cestovného ruchu v areáli Športovo – rekreačného zariadenia v obci Lehnice
Rok : 2006 - 2007
Lokalita : Lehnice
Popis : Rekonštrukcia 2 km existujúcich obslužných komunikácií, chodníkov a spevnených plôch v areáli Odborného ústavu v Lehniciach a vybudovanie 4 km nových prístupových a obslužných komunikácií a 130. parkovacích plôch s odlučovačom ropných látok pre športovo – rekreačné zariadenie s doplnením areálového osvetlenia, drobnej architektúry, sadovými a terénnymi úpravami

Infraštruktúra Kútniky

Názov stavby : Výstavba technickej infraštruktúry pre 81 rodinných domov v Kútnikoch
Rok : 2006
Lokalita : Kútniky
Popis : Vybudovanie príjazdovej komunikácie, spevnených plôch, STL plynovodu, vodovodu a kanalizácie pre 81 rodinných domov