priemyselné stavby
kep

Obilné silá, skladovacie haly, Čiližská Radvaň

Autosalon PEUGEOT, Dunajská Streda

JK Gabčíkovo, s.r.o. - Sklad a sušenie obilia 4 x Silá

Výrobná a opravárenská hala so zázemiami – KRANZ, Šamorín

Administratívna budova a výrobná hala – MOL – GLASS DS, s.r.o.

Chemická úprava vody, Bratislava