STN EN : ISO 9001 : 2001
kep

Základným cieľom spoločnosti je zvyšovať efektívnosť, výkonnosť spoločnosti, kvalitu produktov a uspokojovať potreby zákazníkov. Pri uskutočňovaní týchto cieľov je rozhodujúcim faktorom systém a kvalita riadenia spoločnosti.

V záujme transformácie spoločnosti na dokonale riadenú, tak po organizačnej aj dokladovej stránke sme v roku 2004 pristúpili k zavádzaniu a vybudovaniu systému manažérstva kvality v súlade s normou ISO 9001 : 2000.

Určili sa potrebné procesy dôležité pre fungovanie systému manažérstva kvality. Dosiahla sa bezproblémová spojitosť procesov, zabezpečenosť súvisiacich služieb a sledovateľnosť dokumentov.

Vybudovanie systému bolo potvrdené udelením certifikátu zahraničnou certifikačnou firmou INTERNATIONAL CERT Zertizierung GmbH v máji 2005. Systém je dokonale udržiavaný a podlieha pravidelnej kontrole t.č. už certifikačnou firmou QUACERT.

Sme si plne vedomí, že aj naďalej musí neustále analyzovať ďalšie možnosti rozvoja systému a skvalitňovania ponúkaných produktov a služieb. Snažíme sa neustále zlepšovať, zdokonaľovať a udržiavať systém manažérstva kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001:2000.

Výsledkom tvrdej práce v oblasti udržiavania a zlepšovania kvality našich výrobkov a služieb bolo nové posúdenie v roku 2011. Vtedy náš systém bol certifikovaný zahraničnou certifikačnou firmou MOODY International, podľa štandardu

NS-EN ISO 14001:2004
a
NS-EN ISO 9001:2008
v odbore:

Komplexné stavebné služby, výroba stavebných prvkov z betónu, výroba transportného betónu.

Pri výkone činností sa riadime princípom :

„Dosiahnuť maximálnu spokojnosť zákazníkov“ISO 9001:2008     ISO 14001:2004