administratívne budovy
kep

Administratívna budova, Bratislava

Poľná ulica, Sasinková ulica

Administratívna budova a výrobná hala, MOL-GLASS DS, s.r.o.

Portugalská ambasáda - Bratislava

Polyfunkčná budova - Mickiewiczova ul., Bratislava

Objekt obchodov a služieb - Dunajská Streda

Administratívna budova - Čiližská Radvaň

Rekonštrukcia objektov ZŠ B. Bartóka s VJM vo Veľkom Mederi

Skvalitnenie zdravotníckej starostlivosti v objektoch VITALITA n.o. LEHNICE