realizácia stavieb SLOVNAFT
kep

Realizácia stavieb SLOVNAFT, a.s.

 • Rekonštrukcia centrálnych laboratórií
 • Rekonštrukcia budovy SO 1407 pre Petrochémiu
 • Terminál odpadov blok 92
 • Servisný výťah
 • Rozvod požiarnej vody tl. MPa 1,6
 • Integrovaný bezpečnostný systém – realizácia stavby
 • Terminál odpadov na bl. 92 – Čistiaca stanica rúrkových zväzkov výmenníkov
 • Rekonštrukcia podkrovia APOLLO KLUB a SO 0408 – Fajčiarska miestnosť v AB I
 • Jedáleň – dodávka na kľúč
 • Chemická úpravovňa vody CHUV II/III
 • BIO Stage project for WWTU at block 126